صنایع لاستیک سازی ارزانی
تنها تولید کننده بستر های لاستیکی
صنایع لاستیکی ارزانی
صنایع لاستیکی ارزانی

تنها تولید کننده بسترهای لاستیکی دام به طور رول و شیت در ایران

صنایع لاستیکی ارزانی
صنایع لاستیکی ارزانی

تنها تولید کننده بسترهای لاستیکی دام به طور رول در ایران

صنایع لاستیکی سازی ارزانی

صنایع لاستیک ارزانی تنها تولید کننده بستر های لاستیکی مخصوص گاو در ایران در راستای اجرای سیاست دولت محترم در خصوص مکانیزاسیون دامداری ها و پس از ماه ها بررسی و بازدید از فارم های دامداری ها و با بهره گیری از تجارب علمی و عملی خود در نهایت تشک لاستیکی و کفپوش دام را تولید نمود. در این راستا استحکام و کارآیی فوق العاده بالای تشک، استقامت بیش از حد و اقتصادی بودن آن برای دامداری ها و سلامت دام ببشتر مورد توجه قرار گرفته است، کف سازی راحت و یکپارچه برای خوابگاه، راهروها، محوطه انتظار شیردوشی، سالن شیردوشی، باکس گوساله‌دانی، جلوی آخور گاوداری‌ها.

محصولات

کف سازی راحت و یکپارچه برای خوابگاه، راهروها، محوطه انتظار شیر دوشی، سالن شیر دوشی، بکس گوساله دانی، جلو آخور گاوداری ها .

سالن شیردوشی

باید در نظر داشت مهمترین جایی که باید گاو آرامش داشته باشد در محوطه انتظار و هنگام شیر دوشی است. کفپوش لاستیکی به علت نرم بودن هنگام ایستادن و راه رفتن و نداشتن استرس، لنگش و خستگی باعث سالم ماندن دام و بازدهی بیشتر شیر خواهد شد.

مقالات