صنایع لاستیک سازی ارزانی
تنها تولید کننده بستر های لاستیکی

درباره ما

صنایع لاستیک ارزانی تنها تولید کننده بستر های لاستیکی مخصوص گاو در ایران در راستای اجرای سیاست دولت محترم در خصوص مکانیزاسیون دامداری ها و پس از ماه ها بررسی و بازدید از فارم های دامداری ها و با بهره گیری از تجارب علمی و عملی خود در نهایت تشک لاستیکی و کفپوش دام را تولید نمود. در این راستا استحکام و کارآیی فوق العاده بالای تشک، استقامت بیش از حد و اقتصادی بودن آن برای دامداری ها و سلامت دام ببشترب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اقدامات انجام شده پیش بینی می شود که میزان تولید و کیفیت ، شیر تولیدی از نظر کاهش بار میکروبی در حداقل زمان ممکن به وضوح مشاهده شود .